Przyczyny depresji u dzieci - jak rozpoznać objawy i rozpocząć leczenie?

Depresja jest chorobą natury psychicznej, która jest coraz częściej diagnozowana wśród dzieci. Smutek, zmęczenie i zniechęcenie są odczuciami, które występując sporadycznie nie sprawiają problemu. W momencie odczuwania ich codziennie, niemal bez przerwy warto zastanowić się nad ich podłożem i umówić się na wizytę ze specjalistą. Obecnie, depresja jest uznawana za jeden z najczęściej występujących problemów psychicznych u dzieci, dlatego warto dowiedzieć się, jakie są przyczyny oraz objawy tego schorzenia.

Jak objawia się depresja u dzieci?

Depresja jest chorobą, która zaliczana jest do afektywnych zaburzeń nastroju i funkcjonowania. Uczucie niemocy, głębokiego smutku oraz przygnębienia prowadzi do upośledzenia codziennego funkcjonowania osoby chorej na poziomie emocjonalnym oraz poznawczym. Dodatkowo, dziecko zmagająca się z dolegliwością może również odczuwać rozmaite objawy somatyczne, jak na przykład nieuzasadniony lęk, kołatanie serca, bóle głowy czy brzucha.

Głównymi objawami depresji u dzieci są:

Specjalistą, który jest w stanie udzielić fachowej i profesjonalnej pomocy jest psycholog dziecięcy. Zauważenie niepokojących symptomów u dziecka powinno być sygnałem alarmowym do natychmiastowej chęci udzielenia mu pomocy.

Przyczyny rozwoju depresji u dzieci

Depresja jest podstępną chorobą, na której rozwój wpływa wiele czynników. Dzieci, które są bardzo krytyczne i wymagające wobec siebie, a dodatkowo obarczone są niskimi umiejętnościami społecznymi są kilkakrotnie bardziej zarażone na rozwój choroby niż rówieśnicy o odmiennych cechach charakteru.

Według badań, najczęściej występującymi przyczynami rozwoju depresji są:

Dodatkowymi czynnikami, które sprzyjają rozwojowi choroby są:

Bardzo ważnym czynnikiem, który chroni przed rozwojem depresji jest jakość więzi na poziomie dziecko - rodzic. Brak wrażliwości, czułości i uczuć między bliskimi oraz niedostateczne wsparcie z pewnością sprzyja rozwojom zaburzeń natury psychicznej.

Leczenie depresji u dzieci - co warto wiedzieć?

Leczenie depresji u dzieci obejmuje różne formy terapii. Najczęściej psycholog dziecięcy decyduje się na przeprowadzenie psychoterapii, a w razie konieczności wskazane jest połączenie psychoterapii oraz farmakoterapii. Najważniejszym krokiem leczenia zaburzenia jest rozpoznanie czynników, które doprowadziły do pojawienia się depresji.

Najważniejszym celem działań psychologa dziecięcego jest:

Wczesne wykrycie i zdiagnozowanie depresji daje szansę na natychmiastowe wdrożenie leczenia sugeruje Przychodnia Szombierki z Bytomia. Nieleczona depresja może prowadzić do pojawienia się myśli samobójczych oraz prób samobójczych, co może być bezpośrednim zagrożeniem życia dziecka